1. DADES IDENTIFICATIVES: En compliment amb el deure informació arreplegat en article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: l'empresa titular de TROBALLENGUA.COM és TROBALLENGUA CULTURA, SRL, amb domicili a estos efectes en Carrer Xàtiva, número 14 porta 1A, 46002 València, Correu electrònic de contacte: contacte@troballengua.com

2. USUARIS: L'accés i/o ús d'este portal de TROBALLENGUA, S.L. atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'este accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús ací reflectides. Les citades Condicions seran aplicables independentment de les Condicions Generals de Contractació que resulten d'obligat compliment.

3. ÚS DEL PORTAL: TROBALLENGUA.COM proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (d'ara endavant, "els continguts") en Internet pertanyents a TROBALLENGUA CULTURA, SRL o als seus llicenciadors als quals l'usuari puga tindre accés. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús que faça del portal. Esta responsabilitat s'estén al registre que fóra necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En este registre l'usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'este registre, a l'usuari se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, i es compromet a fer-ne un ús diligent i confidencial. L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que TROBALLENGUA CULTURA, SRL ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a: (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de TROBALLENGUA CULTURA, SRL, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i/o utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.TROBALLENGUA CULTURA, SRL es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguen discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la dignitat de les persones qualsevol edat o genere, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultaren adequats per a la seua publicació. En qualsevol cas, TROBALLENGUA CULTURA, SRL no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

4. PROTECCIÓ DE DADES: TROBALLENGUA CULTURA, SRL compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigentt, i vetla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari. Per a açò, al costat de cada formulari de recapte de dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari puga sol·licitar a TROBALLENGUA CULTURA, SRL., farà saber a l'usuari l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seues dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, l'adreça del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau. Així mateix, TROBALLENGUA CULTURA, SRL informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: TROBALLENGUA CULTURA, SRL per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seua pàgina web, així com dels elements continguts en esta (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, drets ús dels programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de TROBALLENGUA CULTURA, SRL o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'esta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de TROBALLENGUA CULTURA, SRL. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de TROBALLENGUA CULTURA, SRL, podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que siga, única i exclusivament, per al seu ús. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estiguera instal·lat en les pàgines de TROBALLENGUA CULTURA, SRL

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: TROBALLENGUA CULTURA, SRL no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pogueren ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

7. MODIFICACIONS: TROBALLENGUA CULTURA, SRL es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que considere oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que s'hi presten com la forma en la qual estos apareguen presentats o localitzats en el seu portal.

8. ENLLAÇOS: En el cas que en TROBALLENGUA.COM es disposaren enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, TROBALLENGUA CULTURA, SRL. no exercirà cap tipus de control sobre estos llocs i continguts. En cap cas TROBALLENGUA CULTURA, SRL assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'estos hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'estes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. DRET D'EXCLUSIÓ: TROBALLENGUA CULTURA, SRL es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al portal i/o els serveis oferits sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incomplisquen les presents Condicions Generals d'Ús.

10. GENERALITATS: TROBALLENGUA CULTURA, SRL perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguen correspondre en dret.

11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: TROBALLENGUA CULTURA, SRL podrà modificar en qualsevol moment les condicions ací determinades, sent degudament publicades com ací apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seua exposició i estaran vigents fins que siguen modificades per unes altres degudament publicades.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre TROBALLENGUA CULTURA, SRL i l'usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de València; les parts accepten acudir a mediació abans de plantejar qualsevol reclamació judicial.