En compliment amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que l'emplenament de qualsevol formulari existent en la pàgina WWW.TROBALLENGUA.COM o la remissió d'un correu electrònic, així com el "clic" "acceptar" o "enviar", implica l'acceptació d'esta política de privadesa, així com l'autorització a TROBALLENGUA CULTURA, SRL al tractament informàtic de les dades personals que ens facilite. Les dades de l'usuari s'emmagatzemaran en un fitxer automatitzat propietat de TROBALLENGUA CULTURA, SRL i seran utilitzats per a la gestió de les seues observacions i/o sol·licituds, per a donar-los resposta, si s'escau, així com per a mantenir-li informat dels serveis i novetats que es considere que puguen ser del seu interès i que es posen a la disposició dels usuaris de la pàgina i/o del públic en general, per mitjans tradicionals o per correu electrònic o mitjà de comunicació electrònica equivalent.

TROBALLENGUA CULTURA, SRL, es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que li siga facilitada i a utilitzar-la, únicament, per a les finalitats indicades, així com manifesta complir amb la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades Personals.

TROBALLENGUA CULTURA, SRL presumeix que les dades han sigut introduïdes pel seu titular o, en tot cas, per persona autoritzada per este, així com que són correctes i exactes. Correspon a l'usuari l'actualització de les seues pròpies dades, no sent responsable TROBALLENGUA CULTURA, SRL de la seua exactitud si l'usuari no comunica prèviament a traves de la web WWW.TROBALLENGUA.COM qualsevol canvi.

L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, així com revocar el consentiment prestat en virtut de la present autorització dirigint l'oportuna sol·licitud a contacte@troballengua.com