Rocafort és un municipi valencià que es troba a la comarca de l'Horta Nord. El nom del poble té origen geogràfic, i és genuínament valencià. Prové de la roca on la qual está assentat el nucli principal de la localitat. Si bé és una paraula que pot derivar del llatí “rocca forte” (roca forta), considerem que en el nostre cas no és pròpiament un derivat, sinò la conjunció de dos elements valencians, ja que el nom apareix quan ja es parlava valencià i no llatí a les nostres terres. Als arxius, la denominació usual del nostre poble era Lo Lloc de Rocafort, així consta en els documents del Morabetí (1415). Ja en el segle XVIII, ve com el lloc de Rocafort. En la segona meitat del segle XIX ja s’abandona la fòrmula Lloc de Rocafort per a passar a anomenar-se poble. No hi ha documents que certifiquen que Rocafort existeix com a poble abans del segle XIV. Les proves indirectes indiquen que no existia a l'època musulmana ni a la romana (el poble no s’anomena al Llibre del Repartiment de l'Antic Regne de València) ni baix noms àrabs ni llatins. De tota manera, encara que no hi ha proves, sí que es van trobar vestigis del pas de l'home pel seu territori, fins i tot de l'època prehistòrica. Es van trobar restes humanes i objectes materials de l'eneolític a la Cova de Rocafort (avui dia exposades al Museu de Prehistòria de València). De la época romana, solament es van trobar dos aqüeductes: la Covatella i Les LLometes – aquesta passa por la partida de l’Horteta-. Al segle XIV va pertànyer a Francesca Gemella. Després l’heretà la seua filla Andrea Mactano i més tard a Mateu Llançol, els béns del qual van ser confiscats i més tard adquirits per Francesc Malet. A aquest el succeí el seu fill Pere Malet. Al segle XV, van ser els senyors de Rocafort Raimon d’Almenar i els Mercader. Al 1527 el veneren a Tomás Ribot a qui li van succeir els seus hereus fins arribar a l’últim, Ignacio Pasqual Julià. A 1799 passà a formar part del patrimoni dels barons de Santa Bàrbara fins la meitat del segle XIX, que és quan van desaparéixer els senyorius.
Província: València
Comarca: L'Horta Nord
Mancomunitat:
Predomini Lingüístic: Valencià
Superfície: 2.34 km2
Altitud: 35 msnm
Habitants: 6829

Llocs d'interès cultural

 • Antiga fabriqueta
 • Casa Bou
 • Casa de Cultura
 • Casa del Cònsul
 • Casa del Canonge
 • Casa Llana
 • Casa Serratosa
 • Claustre de l'antic Convent
 • El Casino Nou Espai
 • El Rosaleda
 • Església Parroquial de Sant Sebastià
 • La Casona
 • Palau del Baró de Terrateig
 • Plaça d'Espanya
 • Refugi de la Guerra Civil
 • Villa Amparo

Festes i esdeveniments

 • 20, Sant Sebastià
 • 15, Falles
 • 16, Falles
 • 17, Falles
 • 18, Falles
 • 19, Nit de la Cremà
 • 30, La Verge del Cap
 • 08, Festa de la Puríssima
 • 25, Nadal

Què busques a Rocafort?

Troba-ho!